Menu

Stafmedewerker personeelsaangelegenheden (functieklasse A)

 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Bij indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • in het bezit te zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

De taken situeren zich in de dienst personeel van het decanaat van KASK & Conservatorium. Het team bestaat uit drie collega’s. Afhankelijk van de werkdruk in het team spring je je collega’s bij, of wordt je door hen ondersteund. Daarnaast maak je deel uit van een groter team van omkaderende diensten (financiën, infrastructuur, artistieke projecten, etc) en werk je ook samen met de Directie Personeel en Organisatie van de HOGENT.

Je stapt in een nieuwe gecreëerde functie die je mee kan helpen vormgeven en waar je zelf eigen accenten kan plaatsen. In de toekomst kunnen andere taken of beleidsthema’s opgenomen worden, naargelang de noden, je sterktes en interesses.

Takenpakket

 • je ondersteunt en adviseert het selectie- en wervingsproces van voornamelijk onderzoekend personeel binnen KASK & Conservatorium. Je maakt de beslissingen op voor aanwerving en bent het aanspreekpunt voor vragen rond hun personeelsdossier en zorgt voor de opvolging ervan;
 • je maakt deel uit van de Onderzoeksraad Kunsten en fungeert als aanspreekpunt voor personeelsaangelegenheden;
 • je ondersteunt op drukke momenten het selectie- en wervingsproces van onderwijzend en administratief personeel;
 • je rapporteert aan de coördinator personeelsaangelegenheden en werkt samen in functie van beleidsondersteunende taken. Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het personeelsbeleid van KASK & Conservatorium en hebt daarbij bijzondere aandacht voor onderzoek in de kunsten;
 • je draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen;
 • je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je dienst.

Competentievereisten

 • je hebt affiniteit met de kunsten;
 • je werkt proactief en hebt sterke organisatorische en administratieve vaardigheden, ondernemings- en realiteitszin, je haalt voldoening uit een gevarieerd takenpakket;
 • je hebt een kennis van de algemene wetgeving en juridische aspecten rond personeel en specifieke kennis van de decretale bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en de school of arts;
 • je hebt ervaring met beleidsvoorbereidend werk;
 • kennis en ervaring van het selecteren en werven van personeelsleden is een pluspunt;
 • je bent luisterbereid en overtuigd dat samenwerking kansen creëert;
 • je werkt nauwkeurig met oog voor detail;
 • je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • je hebt sterke sociale en coachende vaardigheden;
 • je bent hands-on en werkt graag met en voor mensen;
 • je hebt sterke communicatieve vaardigheden en drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK - Koninklijk Conservatorium.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling (50%) in een vacante betrekking voor onmiddellijke indiensttreding ten vroegste met ingang van 1/03/2020.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstellling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met het zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 07-02-2020, uitsluitend via hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is februari 2020.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium. (rilke.broekaert@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.