Menu

Stafmedewerker Kwaliteitszorg (functieklasse A)

 • 50% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld

Taakomschrijving

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

De taken situeren zich in de cluster kwaliteitszorg van het decanaat van KASK & Conservatorium, school of arts HOGENT. Deze dienst bestaat uit een coördinator en een stafmedewerker. Daarnaast maak je deel uit van een groter team van omkaderende diensten binnen het decanaat van KASK & Conservatorium. Dit gaat om een nieuwe gecreëerde functie die je mee kan helpen vormgeven en waar je zelf eigen accenten kan plaatsen.

Takenpakket

 • Je geeft, in samenwerking met collega’s actief mee vorm aan de kwaliteitszorg van het KASK & Conservatorium. Je verricht beleidsvoorbereidend werk op vlak van kwaliteitszorg en staat in voor de implementatie van de strategische visie op kwaliteitszorg van de school of arts, in functie van de uitbouw van een globale kwaliteitscultuur. Je vertegenwoordigt mee de school of arts in interne en externe werkgroepen  en overlegplatformen op vlak van kwaliteitszorg in het hoger kunstonderwijs.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie, uitwerking en opvolging van de  studentenbevragingen (zowel online als via focusgroepen).
 • Je ondersteunt mee het visitatieproces van de opleidingen van KASK & Conservatorium (informatievergaring, redactie zelfevaluatierapport, aansturen, praktische organisatie visitatieproces, balansmoment, opvolgen werkpunten, etc.)
 • je rapporteert aan de coördinator kwaliteitszorg en werkt samen in functie van beleidsondersteunende taken.
 • Je bewaakt mee de kwaliteit van de opleidingen en ondersteunt de opleidingen daarin. Je volgt mee de actieplannen en de resonantiecommissies van de opleidingen op. 
 • Je werkt mee aan de voorbereidingen van de instellingsreview van de HOGENT voor het luik KASK & Conservatorium.

Competentievereisten

 • Je toont een uitgesproken interesse voor het hoger (kunst)onderwijs; ervaring in het hoger (kunst)onderwijs strekt tot aanbeveling;
 • Je hebt kennis en inzicht in recente (inter)nationale ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs en kwaliteitszorg in het bijzonder en/of bent bereid om dit vakgebied met enthousiaste betrokkenheid op te volgen;
 • Kennis van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden strekt tot aanbeveling;
 • Je werkt proactief en oplossingsgericht en hebt sterke organisatorische en administratieve vaardigheden. Je haalt voldoening uit een gevarieerd takenpakket en bent stressbestendig;
 • Je bent in staat om vlot en helder te communiceren, schriftelijk en mondeling, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ervaring met rapportering strekt tot aanbeveling;
 • Je denkt analytisch en kritisch, toont strategisch inzicht en hebt een conceptueel denkvermogen;
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht en respecteert je deadlines;
 • Ervaring met courante softwarepakketten is vereist;
 • Je werkt graag zowel zelfstandig als in teamverband;
 • Je bent flexibel in functie van veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden;
 • Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van de HOGENT in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: 3.114,24 €, A12: 3.428,80 €, A21: 3.449,30 €, A22: 3.808,62 €). Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een contractuele betrekking als stafmedewerker Kwaliteitszorg voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf  01-05-2020, met verlenging mogelijk na positieve evaluatie. 

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 22-03-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling wordt gericht aan Lars Kwakkenbos, decaan, en bevat jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is tweede helft april 2020.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Valérie Smet, coördinator kwaliteitszorg. Dit verloopt enkel via e-mail (valerie.smet@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.