Menu

Stafmedewerker Internationalisering (functieklasse A)

 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 096

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op 20-12-2017 voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van master
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • Voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Op 20-12-2017 beschikken over minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie in de openbare of private sector

Taakomschrijving

 • je staat in voor het beleid inzake internationalisering en de verdere uitbouw van de internationale netwerken van de School of Arts. Dit in actieve samenwerking met de decaan, de vakgroepen en opleidingscommissies en binnen de onderwijsvisie en internationale beleidskeuzes van de School of Arts en de Hogeschool Gent;
 • je coördineert de internationale mobiliteit en staat in voor de communicatie naar personeel en studenten inzake internationalisering;
 • je coördineert de uitbouw en opvolging van internationale samenwerkingsverbanden op het domein van onderwijs en onderzoek in de kunstpraktijk. Je initieert en begeleidt internationale onderwijsprojecten (Joint Masters, Erasmus Intensive programme...); je implementeert  'internationalisation@home' binnen de onderwijsprocessen;
 • je vertegenwoordigt de School of Arts in overlegmomenten en beleidsvergaderingen omtrent internationalisering.
 • Je draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen.

Competentievereisten

Kennis en ervaring

 • je hebt kennis van het hoger kunstonderwijs op internationaal vlak en van internationale programma's in het hoger kunstonderwijs;
 • je hebt professionele ervaring in administratieve processen (bv. subsidiëringsaanvragen) en kennis van reglementering in het kader van Erasmus +, internationalisation@home, joint masters, EPOS Vlaanderen, enz.
 • je hebt kennis van internationale ontwikkelingen op vlak van de kunsten en van de vormgeving, ervaring in het initiëren en uitbouwen van internationale samenwerkingen en met internationaal projectbeheer op vlak van kunst of vormgeving;
 • je beschikt over een vlotte talenkennis van Nederlands, Engels en Frans; kennis van een vierde taal strekt tot aanbeveling;

Vaardigheden en attitudes

 • je kan beleidsmatig werken;
 • je geeft blijk van een uitstekend organisatietalent en sterke administratieve competenties;
 • je kan duidelijk, open en efficiënt communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je bent in staat om zelfstandig en probleemoplossend te werken, alsook in teamverband;
 • je beschikt over sterke sociale vaardigheden en je neemt initiatief naar collega’s toe.
 • je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent en het KASK-Koninklijk Conservatorium

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum). Voor meer info omtrent deze salarisschalen zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salarisschalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 08-01-2018.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 20-12-2017, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien dit noodzakelijk blijkt voor het maken van een gefundeerde keuze uit de geschikt bevonden kandidaten, bestaat de mogelijkheid dat een tweede gespreksronde wordt ingericht.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin januari 2018.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Wim De Temmerman, decaan. Dit verloopt enkel via e-mail (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.