Menu

Lector sociologie m.b.t. ruimte, stad en landschap (5%)

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 4. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 5. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Beschrijving van de betrekking

Takenpakket

 • je doceert het opleidingsonderdeel Sociologie binnen de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur
 • je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten;
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

Competentievereisten

 • je bent goed vertrouwd met de sociologische benaderingen van ruimte, plaats, stad en landschap;
 • je hebt ervaring als onderzoeker én lesgever binnen dit vakgebied:
 • je hebt een interesse in vormgeving, architectuur, ontwerppraktijken en kunsten;
 • je beschikt over een goed organisatievermogen en over een probleemoplossende attitude;
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je bent een vlotte gebruiker van ICT-tools;
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden en staat open voor bijscholing;
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Aard en looptijd

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-02-2018 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie. De aanwerving betreft 5% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk, in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium, de school of arts van de Hogeschool Gent.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 502 (lector). Voor meer details over het barema, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Vragen

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Sofie Vandamme, voorzitter vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk (sofie.vandamme@hogent.be).

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via mail naar vacatures@schoolofarts.be met vermelding van de code SCH GP E038 uiterlijk tot en met 28-01-2018. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed als mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing voor de selectiegesprekken is eind januari 2018.