Menu

Hoofdmedewerker Financiën (functieklasse B)

 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • in het bezit te zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Takenpakket

De taken situeren zich in het team financiën van het decanaat van KASK – Koninklijk Conservatorium. Sporadisch kan je ook ingezet worden voor taken ruimer dan dit kader.

Naast een aantal algemene taken ben je binnen het team financiën verantwoordelijk voor een cluster aan activiteiten (diensten, vakgroepen, projecten). Afhankelijk van de werkdruk in het team spring je je collega’s bij, of wordt je door hen ondersteund.

 • Je zorgt voor de organisatie, planning en uitvoering van diverse financieel-administratieve taken gelieerd aan:
  - aankopen
  - dienstreizen
  - studiereizen
  - gastsprekers
  - verkopen
  - verzekeringsdossiers
  - budgetopvolging
  - etc.
 • Je bent een aanspreekpunt voor personeelsleden, ondersteunt hen administratief-financieel en verwijst hen zo nodig door naar collega’s of andere diensten.
 • Je staat in voor de financieel-administratieve voorbereiding, opvolging en rapportage van dienstverlenings- en onderzoeksprojecten.
 • Je ondersteunt projectcoördinatoren bij het indienen, beheren en rapporteren van extern gefinancierde projecten op administratief-financieel vlak.

Competentievereisten

Kennis en ervaring

 • Je hebt kennis van boekhouding en van administratief financiële procedures in de boekhouding.
 • Je beschikt over een juridische basiskennis m.b.t. verzekeringen, fiscaliteit en overheidsopdrachten.
 • Je hebt inzicht in de praktische organisatie van onderwijs en van artistieke producties vanuit administratief, financieel en juridisch oogpunt.
 • Je kan overweg met het boekhoudpakket MS Dynamics Navision en met het rekenbladprogramma MS Excel, of bent bereid je deze op korte termijn eigen te maken.
 • Je beschikt over een gevorderde kennis van de courante software uit het MS Office-pakket (Outlook, Word, Powerpoint) en gaat vlot om web-based software.

Vaardigheden en attitudes

 • Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden. Je werkt nauwkeurig en resultaatsgericht.
 • Je bent in staat om zelfstandig en probleemoplossend te werken, alsook in teamverband.
 • Je bent servicegericht ingesteld.
 • Je bent in staat om vlot en helder te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels. Andere talen zijn een pluspunt.
 • Je bent leergierig en steeds bereid om bij te scholen.
 • Je hebt een sterke affiniteit met kunst en cultuur.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij KASK-Koninklijk Conservatorium.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-12-2019.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 05-11-2019, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien dit noodzakelijk blijkt voor het maken van een gefundeerde keuze uit de geschikt bevonden kandidaten, bestaat de mogelijkheid dat een tweede gespreksronde wordt ingericht.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is midden november 2019.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Dries de Wit, coördinator financieel beheer. Dit kan via e-mail (dries.dewit@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.