Gastprofessor fotografie (50%)

50% van een voltijdse betrekking
KASK & Conservatorium
Vakgroep Film, Fotografie en Drama

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013.

Taakomschrijving

De openstaande betrekking bestaat uit 50% voor de begeleiding van atelier(s) documentaire fotografie in de bachelor van de afstudeerrichting Fotografie. Naast de onderwijsopdracht engageer je je collegiaal in de werking van de afdeling Fotografie. Je start bij  aanvang van het academiejaar 2021-2022. 

Takenpakket

Je definieert in samenspraak met collega’s het lesconcept met het oog op het realiseren van de in de studiefiches beschreven eindcompetenties.

Je begeleidt studenten, individueel en in groep, voor het opleidingsonderdeel Documentaire Fotografie.
Je inspireert en stimuleert de studenten tijdens hun ontwikkeling als fotograaf.
Je legt op een heldere manier de technische en beeldtechnische aspecten van de fotografie uit aan de studenten.
Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch.
Je evalueert proces en resultaat.
Je speelt flexibel in op eventuele wijzigingen in opdrachten en werkomstandigheden.
Je maakt deel uit van de vakgroep Film, Fotografie en Drama, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten, opendeurdagen,… m.b.t. de opleiding.
Je draagt als lesgever de onderwijsvisie van KASK & Conservatorium mee uit.

Competentievereisten


Je hebt ruime ervaring met documentaire fotografie en reportagefotografie aantoonbaar met een relevant portfolio.
Je bent gebeten door de wisselwerking tussen fotografie, mens en maatschappij.
Je beschikt over pedagogische vaardigheden die je in staat stellen om je verworven kennis over en liefde voor het medium fotografie door te geven aan studenten.
Je kan studenten empathisch, kritisch en constructief ondersteunen.
Je bent bereid om je in te werken in het bestaande verhaal van de opleiding Fotografie en mee te denken over een afdeling in volle transitie.
Je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden en je werkt graag in teamverband.
Je bent dynamisch en neemt initiatief.
Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2021 tot en met 30-9-2022, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 50% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama aan KASK & Conservatorium, school of arts HOGENT- Howest.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Frederik Le Roy, vakgroepvoorzitter Film, Fotografie & Drama. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/  uiterlijk tot en met 16 mei 2021.

Je kandidaatstelling moet je curriculum vitae en je motivatie voor de betrekking bevatten. Je kandidatuur bevat ook een portfolio met een ruim overzicht van je fotografisch werk. 

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien er na een eerste ronde van selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde. De tweede gespreksronde kan gepaard gaan met een toepassing van vakinhoudelijke kennis in een praktijksituatie (bijv. een gesprek met studenten over hun werk, een uiteenzetting over een concreet portfolio of een fotografische probleemstelling).

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is 2e helft maand mei.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Kristien Buyse, docent fotografie. Dit verloopt enkel via e-mail (kristien.buyse@hogent.be). Voor personeelsgerelateerde vragen kan je terecht bij Joeri Proot, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (joeri.proot@hogent.be)

Online solliciteren doe je via dez link