Menu

Gastprofessor Contextualisering van de Architecturale Ontwerppraktijk

 • 10% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E 039

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je doceert het opleidingsonderdeel “Stedelijke en landschappelijke context” binnen de bachelor in de interieurvormgeving,
 • je draagt actief bij tot de uitwerking van doelen, inhouden, en onderwijsaanpak van dit opleidingsonderdeel binnen het ruimer kader van het studieprogramma van de opleiding,
 • je zorgt voor het nodige didactisch materiaal ter ondersteuning van deze cursus,
 • je maakt deel uit van de vakgroep architectonisch ontwerp en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. de opleiding,
 • je bent bereid deel te nemen aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten vanuit jouw je expertisedomein.

Competentievereisten

 • je beschikt over een uitgebreid theoretisch referentiekader en over specialistische kennis omtrent modellen en evoluties van stedelijke en landschappelijke contexten in relatie tot architectuur en interieurontwerp,
 • je hebt kennis van theorieën omtrent nieuwe woon- en werkconcepten, andere samenlevingsvormen, stads- en landschapsontwikkeling,
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden als lesgever met bij voorkeur ervaring in het hoger onderwijs,
 • je beschikt over het vermogen om studenten te stimuleren tot kritisch reflecteren, en tot het ontwikkelen van een eigen visie die de ontwerppraktijk van de student kan voeden en versterken.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502 (lector). Voor meer details over het barema, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 08-10-2018 tot en met 30-09-2019, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 10% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Onwerp, in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium, de school of arts van de Hogeschool Gent.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/  uiterlijk tot en met 30-09-2018. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed als mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing voor de selectiegesprekken is begin oktober 2018.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, voorzitter vakgroep Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).