Menu

Gastprofessor Analoge Fotografie

 • 40% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E029

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • op datum van indiensttreding houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: master in de beeldende kunsten (met voorkeur afstudeerrichting fotografie) of gelijkwaardig;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je verzorgt de introductie tot de analoge fotografie voor zowel studenten fotografie als studenten van andere artistieke disciplines;
 • je begeleidt de analoge fotoprojecten van bachelor- en masterstudenten op technisch, inhoudelijk en artistiek vlak;
 • je verzorgt het beheer van het analoog fotolabo op de campus Bijloke;
 • je draagt bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de afstudeerrichting fotografie;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Film, Fotografie en Drama en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. jouw opleidingsonderdelen en de opleiding.

Profielbeschrijving

 • je volgt de evoluties binnen de fotografie op een actieve wijze en dit zowel nationaal als internationaal;
 • je hebt een ruime kennis van negatief zwart-witontwikkeling en van de werking van een positief fotolabo, van gebruik en onderhoud van doorloop en ontwikkelmachine in positief labo; van manuele ontwikkeling in positief labo;
 • ervaring hebben met 16mm ontwikkeling van analoge film is een pluspunt;
 • je hebt kennis van diverse soorten fotopapier en van printen op verschillende papiersoorten;
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden om positief en constructief om te gaan met studenten, collega’s en leidinggevenden, waarbij onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen gelden als een pluspunt;
 • je toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens het barema 508 (artistiek praktijkassistent). Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier. We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 40% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 10-11-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking. Je richt je kandidatuur aan dhr. Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures uiterlijk tot en met 30-10-2017. Alleen tijdige kandidaatstellingen  worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin november 2017.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij dhr. Lars Kwakkenbos, voorzitter vakgroep Film, Fotografie en Drama (lars.kwakkenbos@hogent.be).