Menu
Friday, November 29, 2019: Opening of 'Cinema' - Ion Grigorescu (c) Zoë De Bock — at KIOSK.

Friday, November 29, 2019: Opening of 'Cinema' - Ion Grigorescu (c) Zoë De Bock — at KIOSK.

Contractueel stafmedewerker culturele projecten KIOSK (functieklasse A)

 • 80% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Sinds 2009 ontplooien KASK & Conservatorium en vzw Kunstensite samen een tentoonstellingswerking binnen de muren van de school: KIOSK. Tien jaar lang al is KIOSK een eigenzinnig tentoonstellingsprogramma, vertrekkende vanuit het bijzondere karakter van de expositieruimte. Dat is haar kernactiviteit, haar artistieke DNA.

KIOSK denkt permanent na over de meest actuele artistieke posities in de kunst en ontsluit ze. KASK & Conservatorium werkt daarvoor samen met Kunstensite vzw en andere kunstinstellingen. Samen met hen kan de werking van KIOSK actuele artistieke posities in de kunst situeren en onderzoeken in een mondiale, culturele en socio-economische context.

De werking van KIOSK ontwikkelt zich in een internationale context. Er wordt expliciet gekozen om in dat internationale blikveld ruim aandacht te hebben voor niet-Westerse artistieke posities. Er wordt ruimte geboden aan artistieke projecten die expliciet mondiale socio-economische en geopolitieke thema’s behandelen.

KIOSK geeft aandacht aan het reflexieve, onderzoekende moment in het artistieke proces en maakt dat zichtbaar voor het publiek, dat zowel een ruim als een gespecialiseerd publiek is van studenten binnen KASK & Conservatorium tot kunstprofessionals van over de hele wereld. KIOSK laat hen kennismaken met vernieuwende artistieke tendensen uit het binnen- en buitenland en draagt bij aan een internationaal referentiekader voor KASK & Conservatorium en Belgische kunstenaars.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

KASK & Conservatorium zoekt een nieuwe curator voor KIOSK, die binnen het artistieke DNA dat de voorbije tien jaar is gevormd, een nieuw hoofdstuk zal schrijven.

Vanuit KASK & Conservatorium neem je als curator de artistieke en zakelijke leiding van KIOSK op. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk en je staat in voor het financiële luik en de realisatie van de projecten en tentoonstellingen van KIOSK. Binnen een bescheiden team neem je veel organisatorische taken voor je rekening en sta je in voor een goede inbedding van de werking van KIOSK in KASK & Conservatorium.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

Je ben verantwoordelijk voor de artistieke leiding van KIOSK en volgt de productionele aspecten van haar werking mee op:

 • Je cureert en realiseert een tentoonstellingsprogramma dat relevant is binnen de Vlaamse en mondiale kunstwereld, en dat is ingebed in de specifieke onderwijscontext van het KASK & Conservatorium;
 • Je doet aan prospectie van kunstenaars;
 • Je organiseert publieke activiteiten (lezingen, publicaties, performances, e.d.);
 • Je bedt de werking van KIOSK in in die van KASK & Conservatorium en ontwikkelt daarvoor specifieke initiatieven in dialoog met de opleidingen;
 • Je zet lokale en internationale samenwerkingen en coproducties op in functie van projecten;
 • Je onderhoudt een professioneel netwerk en realiseert internationale allianties;
 • Je volgt de productie van tentoonstellingen op (exclusief technische uitvoering);
 • Je organiseert de art handling en transporten;
 • Je verzorgt de administratieve afhandeling, productie en verzekeringen;
 • Je stelt een artistiek beleidsplan op, te beginnen met een beleidsplan 2022-2026.

Je staat in voor de zakelijke leiding van KIOSK:

 • Je ontwerpt de begroting van KIOSK en staat in voor het financiële beheer ervan;
 • Je maakt subsidiedossiers op en volgt ze op, en je schrijft werkingsverslagen en financiële verslagen voor de betrokken overheden (Stad Gent, Vlaamse Overheid en buitenlandse overheden);
 • Je helpt fondsen werven, in dialoog met de Raad van Bestuur van vzw Kunstensite;
 • Je werft tijdelijke medewerkers en vrijwilligers;
 • Je organiseeert het vrijwilligerswerk;
 • Je volgt het overleg met de kunstensector op.

Competentievereisten

 • Je hebt een grondige kennis van actuele artistieke posities in een mondiale context;
 • Je kan zulke actuele artistieke posities belichten, onderzoeken en ontsluiten;
 • Je bent vertrouwd met de brede cultuursector, de politieke context en het beleid;
 • Minstens vijf jaar ervaring hebben in het leiden van een tentoonstellingsplek voor actuele beeldende kunst strekt tot aanbeveling;
 • Vertrouwd zijn met de werking en uitdagingen van hoger kunstonderwijs strekt tot aanbeveling;
 • Je hebt juridisch en financieel inzicht;
 • Je bent ondernemend, strategisch onderlegd en een uitmuntend netwerker;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit;
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Engels. Frans en/of Duits is van voordeel;
 • Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van de HOGENT in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een contractuele betrekking als stafmedewerker culturele projecten KIOSK voor een volume van 80% voor één jaar met ten vroegste indiensttreding 15/05/2020, met verlenging mogelijk na evaluatie én onder voorwaarde van toekenning subsidies voor de komende beleidsperiode.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 21-02-2020, uitsluitend via hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Je kandidaatstelling wordt gericht aan Lars Kwakkenbos, decaan, en bevat jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en  competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Kandidaten die op basis hiervan worden weerhouden, zullen een opdracht ontvangen die ze tijdens het selectiegesprek kunnen toelichten.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is midden maart 2020.

Praktische of inhoudelijke vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Rilke Broekaert, coördinator personeel KASK & Conservatorium. Dit verloopt enkel via e-mail (rilke.broekaert@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.