Menu

Artistiek docent atelier animatiefilm (gastprofessor)

  • 20% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

  • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013.

Taakomschrijving

De openstaande betrekking bestaat uit 20% voor de begeleiding van het eindwerk van het tweede jaar, atelier animatiefilm VI, en de begeleiding van atelier animatiefilm VII in het derde jaar.

Je takenpakket bestaat uit:

  • het begeleiden en ondersteunen van de artistieke ontwikkeling van de studenten animatiefilm.
  • het begeleiden en stimuleren van de studenten tijdens hun artistiek onderzoek.

Competentievereisten

  • je bent actief als kunstenaar en je hebt ervaring in de wereld van de animatiefilm in binnen- en buitenland;
  • je beschikt over pedagogische vaardigheden die je in staat stellen om je verworven kennis over animatie projecten door te geven aan studenten;
  • je kan je empathisch opstellen naar studenten en je begeleidt hen op een kritische maar positieve manier;
  • je bent bereid om je in te werken in het bestaande verhaal van de afstudeerrichting;
  • je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden en je werkt graag in teamverband;
  • je bent collegiaal en altijd bereid je bij te scholen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-11-2020 tot en met 30-9-2021, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 20% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Autonome Kunsten, KASK & Conservatorium, school of arts HOGENT.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Lars Kwakkenbos, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 21-10-2020. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en je motivatie voor de betrekking bevatten. Je kandidatuur bevat ook een portfolio met een overzicht van je artistiek werk.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is oktober-november 2020.

Voor vragen over deze betrekking kan je terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (rilke.broekaert@hogent.be).