Menu

Beleid

Decaan

De decaan is Wim De Temmerman. Hij is filosoof en doceert kunstfilosofie aan KASK & Conservatorium. De decaan heeft de dagelijkse leiding over de School of Arts, en wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van de hogeschool. Hij is voorzitter van de faculteitsraad en van de examencommissies. De hoofdtaak van de decaan is het ontwikkelen en formuleren van de beleidsvisie. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsmateries, financiën en het onderwijzend en administratief personeel en zorgt voor het goed functioneren van de faculteit.

Contact via Wendy Van de Velde

Raad van de School of Arts

De raad van de School of Arts bestuurt de faculteit volgens de bepalingen in het decreet. Zij bepaalt op haar beurt welke bevoegdheden worden toegewezen aan de decaan.

 • Voorzitter: Wim De Temmerman
 • Secretaris: Joke Vangheluwe - 09 243 36 51
 • Vertegenwoordigers personeel: Martine Clierieck, Ilse Den Hond, Gert Keunen, Lars Kwakkenbos, Tomas Navratil, Filip Rathé, Roel Vandommele
 • Vertegenwoordigers studenten: Robin Lantsoght, Emiel Lenaert, Elke Dejoncker
 • Vertegenwoordigers vanuit het artistiek culturele werkveld: Sven Grooten, Carine Meulders
 • Raadsleden voorgedragen door de UGent: Daniël Biltereyst, Catherine de Zegher, Ilse Derluyn, Freddy Mortier, Franky Devos, Adinda Van Geystelen

Opleidingscommissies

Per opleiding is er een opleidingscommissie die is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (OP-leden) en studenten. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • het omschrijven van het opleidingsprofiel
 • het vastleggen van de einddoelen en eindcompetenties
 • het bepalen van de opbouw van het studieprogramma met de verschillende opleidingsonderdelen
 • het vastleggen van de leerinhouden, de studielasten, het evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen
 • het participeren aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding van de externe kwaliteitszorg
 • het formuleren van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen onderwijsopdrachten.

Opleidingscommissie beeldende kunsten

 • Voorzitter: Edwin Carels
 • Leden: Paul Demets, Els Huygelen, Hendrik Leper, Kristien Buyse, Catherine Willems, Wouter Decorte, Ronny Duquenne

Opleidingscommissie audiovisuele kunsten

 • Voorzitter: Martine Huvenne
 • Leden: Bie Boeykens, Johan Opstaele, Hilde D’haeyere, Geert Vergauwe,  Michel Druart,  Pascal Vermeersch,  Simon Van der Zande , Ezra Belgrado, Godart Bakkers.

Opleidingscommissie muziek

 • Voorzitter: Filip Rathé
 • Leden: Leon Lhoest, Gert Jacobs, Geert Dhondt, Wouter Van Tornhout, Geerten Verberckmoes, Steven De Wijngaert, Gert Keunen, Joris Blanckaert, Simone van der Steen

Opleidingscommissie drama

 • Voorzitter: Jan Steen
 • Leden: Frank Cools, Martine Clierieck, Geert Belpaeme, Bauke Lievens, Paola Bartoletti, Wannes Gyselinck, Lars Kwakkenbos, Frederik Le Roy, Tom Goossens, Anna Franziska Jäger, Martha Balthazar, Jonas Baeke

Opleidingscommissie landschaps- en tuinarchitectuur / landschapsontwikkeling

 • Voorzitter: Stefanie Delarue
 • Leden: Ruben Joye, Luc Deschepper, Johan Carrijn, Nele De Cock, Johan Isselée, Roy Damen, Joppe Dehandschutter, Nele Geysen, Sylvie Vandamme, Lien Van Langenhove

Opleidingscommissie Interieurvormgeving

 • Voorzitter: nn
 • Leden: Laurence Berden, Tomas Navratil, Toon Heyndrickx, Kurt Van Maldegem, Els Hemerijckx, Tom Wellekens, Justine Carpentier

Opleidingscommissie specifieke lerarenopleiding

 • Voorzitter: nn
 • Leden: Mirella Ruigrok, Karen Van Petegem, Ines Beert, Katrijn Friant, Joris Devos, Ann Saelens

Opleidingscommissie Digital design and development (Devine)

 • Voorzitter: Jynse Cremers

Vakgroepen

Architectonisch Ontwerp

 • voorzitter: Jan De Pauw
 • leden: Harlind Libbrecht , Luc Deschepper, Bart Depestel, Gustavo Mulhall, Laurence Berden, Christian Overdeput, Caroline Poullier, Mieke Van de Woestyne

Autonome Kunsten

 • voorzitter: Emmanuel Depoorter
 • leden: Hendrik Leper, Vincent Geyskens, Stefaan Deheedene, Ludwig Vandevelde, Luc Degryse, Els Dezwarte, Emmanuel Depoorter, Paul Casaer, Jerry Galle, Evert Defrancq, Ruben Bellinck, Jean-Marie Demeyer, Erwin Wittevrongel, Antony Hudek

Design en Vormgeving

 • voorzitter: p.a. Wendy Vandevelde
 • leden: Wouter Decorte, Bram Jespers, Dirk Deblauwe, Dirk Van Gogh, Clara Van Kerschaver, Kristel Peters, Miel Cardinael, Diane Steverlynck, Ronny Duquenne, Thomas Desmet, Kristof Van Gestel, Francis Ponseele, Andreas Korczak

Film, Fotografie en Drama

 • voorzitter: Lars Kwakkenbos
 • leden: Jan Steen, Fabrice Delecluse, Pat Alliët, Jan Kempenaers, An van Dienderen, Stoffel Debuysere, Johan Opstaele, Patrick Vermeulen, Frederik Le Roy, David Weber-Krebs, Heike Langsdorf, Brecht Van Elslande, Bie Boeykens, Bauke Lievens, Marie Snauwaert, Ann Saelens, Anne-Francoise Lesuisse

Muziekproductie, jazz en popmuziek

 • voorzitter: Peter Lesage
 • leden: Hans Van Oost , Wouter Van Tornhout , Frederik Goosens, Anu Junnonen , Gert Jacobs, Peter Lesage, Toon Van Dionant, Vincent Pierins, Gert Keunen

Klassieke Muziek

 • voorzitter: NN
 • leden: Judith Ermert , Yves Storms, Daan Vandewalle , Wim Konink , Marcus Pujol, Eddy Vanoosthuyse, Gétacine Pegorim, Geert Dhondt, Filip Rathé, Rik Vercruysse, Jeroen Billiet , Florian Heyerick, Bruno Forment, Sara Smalbrugge

Theoretische omkadering van de kunstpraktijk

 • voorzitter: Sofie Vandamme
 • leden: Peter De Smet, Martine Clierieck, Dries Sel, Frank Van de Veire, Wannes Gyselinck, An De bisschop, Karen Van Petegem, Ines Beert, Helena De Preester, Régis Dragonetti