open day
Charlotte Van Nuffel

Charlotte Van Nuffel

Atelier Tekenkunst

Atelier Tekenkunst

Inondation, toonmoment tekenkunst Zwarte Zaal

Inondation, toonmoment tekenkunst Zwarte Zaal

Atelier Tekenkunst foto: Laurent Fobe

Atelier Tekenkunst foto: Laurent Fobe

Tekenkunst

Bachelor en master in de beeldende kunsten > vrije kunsten > tekenkunst

Tekenen is lang een onontbeerlijk instrument geweest voor ontwerpers, wetenschappers en kunstenaars. Niet alleen voor de studie en de voorstelling van de waarneming, maar ook als reflectie van een mentaal proces; een visuele neerslag van de verbeelding. Tot ver in de twintigste eeuw vervulde de tekening een eerder dienende rol binnen de Westerse kunst. Schilder- en beeldhouwkunst bleven de belangrijkste expressievormen. Vandaag beschouwen steeds meer kunstenaars tekenkunst als autonome expressievorm en speelt het tekenen een prominentere rol. Aan deze discipline wordt een afzonderlijk traject gewijd binnen de vrije kunsten.

Binnen het traject tekenkunst staat het beeldend onderzoek en het experiment centraal. Vertrekkend van een aantal open opdrachten zoekt de student naar beeldende mogelijkheden en technieken die het best passen bij zijn persoonlijkheid en interesses. Naast technische vaardigheden en beeldend onderzoek worden de werken zowel individueel als in groep regelmatig besproken en bevraagd. Op die manier leert men zichzelf te definiëren, leert men om te gaan met kritiek en leert men zich te positioneren in een artistieke omgeving. Dit proces wordt begeleid door verschillende docenten elk vanuit hun specifieke artistieke praktijk.

De eerste bachelor start met een reeks kortere opdrachten, vertrekkend vanuit de visuele waarneming. Studenten onderzoeken verschillende formaten, materialen en technieken en zoeken naar een persoonlijke invalshoek. Tekenen naar levend model, objecten, stillevens, ruimte, licht en zelfportret zijn de voornaamste uitgangspunten. In het tweede semester wordt er via een inhoudelijk thema een grote opdracht aangevat en worden de opgedane vaardigheden verder uitgediept.

In de tweede bachelor komt de diversiteit van het tekenen nog explicieter aan bod. Het uiteindelijke resultaat is een eigenzinnig dossier en omvangrijk tekenwerk dat als één groot zelfportret functioneert. In het tweede semester ligt de nadruk op de context van een locatie, een site-specific kunstwerk dat een andere drager heeft dan papier bv. een plafond-, vloer- of muurtekening, tekening op een object, projectie, film etc... De student gaat op zoek naar experimentele vormen van tekenen.

In de derde bachelor onderzoekt men zelfgekozen thema's en werkt men aan een bachelorproject. Tussentijdse presentaties, toonmomenten, projecten – zowel binnen als buiten de school – en deelnames aan wedstrijden geven de student de mogelijkheid om eigen werk te presenteren en een relatie aan te gaan met een publiek. Het maken van een portfolio op basis van eigen beeldend werk, atelierbezoeken bij kunstenaars en excursies naar binnen- en buitenland zijn vaste onderdelen van het curriculum.

docenten