Performance

Bachelor en master in de beeldende kunsten > vrije kunsten > performance

Wil je je eigen lichaam of dat van anderen inzetten in performatief werk? Ben je nieuwsgierig in verschillende media en heb je zin om te onderzoeken, verdwalen, reflecteren en kritisch na te denken? Kunstenaars zetten vandaag almaar vaker hun eigen lichaam of dat van anderen in om hun artistieke visies vorm te geven. Ze maken performances. De bachelor performance in de vrije kunsten aan KASK & Conservatorium is een antwoord op het groeiende belang van die discipline. Het is een driejarig traject, waarna je aan een master kan beginnen.

De bachelor performance is een praktijk gerichte opleiding met theoretische omkadering die put uit een brede waaier aan kunstpraktijken. Als student performance krijg je praktijk lessen in beweging, tekenen, stem, video en foto en mag je vanaf de tweede bachelor vakken kiezen uit een resem aan andere richtingen binnen de school (denk aan drama, mode, textiel, installatie, beeldhouwen etc.). Op deze manier ontwikkel je een breed en rijk perspectief op de raakvlakken tussen performance en andere disciplines. Binnen al deze vakken maak je kennis met actuele ontwikkelingen en werkmethodes uit het werkveld en krijg je maatschappelijk relevante kennis en theorie aangereikt.

Je leert je eigen intuïtieve aanpak te volgen en te experimenteren met de verschillende vormen die een performance kan aannemen. Je gaat op zoek naar hoe je kunt werken in verschillende ruimtes, denk hierbij aan een tentoonstellingsruimte in een museum, een theaterzaal in een kunstencentrum of een deel van de publieke ruimte, zoals een straat of een plein. Studenten die kiezen voor dit traject zijn dan ook vooral geïnteresseerd in de vele mogelijkheden die het medium performance te bieden heeft.

Je leert zelfstandig te werken maar je werkt ook in collectief. Je leert feedback te geven en te aanvaarden en je naar anderen toe te engageren. Hierbij toon je openheid naar collega’s toe, wissel je ideeën uit en neem je tegelijkertijd een actieve en kritische houding aan door je eigen denken uit te dagen. Met dit gereedschap word je als student performance binnen het hoofdvak atelier gestimuleerd om je eigen performance praktijk te ontwikkelen en om zelfstandig projecten op te starten en uit te voeren.

De focus van het traject ligt op de kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, praktijk en theorie. Je leert om de samenhang tussen je artistieke activiteiten en de wereld om je heen te herkennen en te stimuleren. In plaats van te werken vanuit een vast kader, zoeken we binnen de drie bachelorjaren samen naar wat ‘performance’ zou kunnen zijn, maar ook vooral naar wat het kan betekenen voor jou.