Menu

Landschaps- en tuinarchitectuur

Als het omgaan met planten en tuinen je in de vingers zit, als je wil nadenken over de kwaliteit van het stadsbeeld, als je wil zorgen voor de natuur, het milieu en waardevolle landschappen, dan is de bachelor in de Landschaps- en tuinarchitectuur iets voor jou. De opleiding vormt je tot ontwerper van private en publieke ruimtes. Ontwerpen in de landschaps- en tuinarchitectuur is het creatief bedenken van conceptuele, uitvoeringsklare of beleidsmatige voorstellen voor de vormgeving en inrichting van private tuinen, de stedelijke woonomgeving of het landelijk gebied. Je combineert esthetica en functionaliteit tot een realiseerbaar idee en een duurzaam project.
Je hoeft geen specifieke vooropleiding gevolgd te hebben of te beschikken over specifieke voorkennis om de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur aan te vatten. Wij begeleiden je stap voor stap in het opnemen van je rol als ontwerper van de buitenruimte.

In jouw eerste bachelorjaar proef je intensief van het ontwerpen van de private buitenruimte, waarbij je diverse tuinen ontwerpt. Tegelijkertijd kom je ook reeds in contact met publieke ontwerpopgaves: ontwerpen die zich situeren in de buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is, zoals parken, pleinen of woongroen. Je leert hoe je deze kan ontwerpen, hoe je de beplanting ervoor kiest en hoe je de nodige bouwkundige elementen ontwikkelt. Je wordt daarbij begeleid in de ontwerpateliers en ontwerplabo’s, die de centrale spil van je opleiding vormen, en verwerft hiervoor de nodige knowhow in de praktijkondersteunende theorie. Digitale en manuele visualisatietechnieken helpen je in jouw ontwerpproces en om het resultaat ervan op papier te zetten. Aanverwante disciplines zoals sociologie en ecologie ondersteunen jou in kritische en onderbouwde ontwerpen.

Ook in het tweede bachelorjaar werk je aan zowel publieke als private ontwerpopdrachten, waarbij de complexiteit van de ontwerpopgaves en -uitwerkingen verder toeneemt. Jouw derde bachelorjaar bestaat grotendeels uit de stage die je loopt in een ontwerpbureau of op een openbare dienst in binnen- of buitenland en het uitwerken van een laatste ontwerpopgave in je bachelorproef. De voorziene keuzemogelijkheden in je stage, bachelorproef, workshops en andere opleidingsonderdelen geven je in jouw laatste jaar verdere ruimte tot verdieping en/of verbreding in je rol als landschaps- en tuinarchitect.

Onze opleiding biedt je in onze ontwerppraktijk een divers en afwisselend aanbod aan ontwerpopdrachten, die vaak vertrekken vanuit een reële ontwerpopgave. Onze ontwerplabo’s leren je te komen tot technische, esthetische en duurzame ontwerpen en details van de beplanting en de harde elementen. Je krijgt bij ons de ruimte om je eigen studieprogramma vorm te geven, door verschillende keuzemogelijkheden doorheen de drie opleidingsjaren in je ontwerpopdrachten, keuze-opleidingsonderdelen en workshops. Bovendien hebben wij ook sterke aandacht voor de theoretische en praktische kaders in de context van je ontwerpopleiding, met opleidingsonderdelen als sociologie, ecologie, geschiedenis en actualiteit van de landschaps- en tuinarchitectuur, werkveldverkenning en communicatie en bedrijfsbeheer en ondernemen.

Als afgestudeerde kan je aan de slag als medewerker van een ontwerp- of studiebureau of kan je zelfstandig een eigen zaak opstarten. Ook in de openbare sector – de groen- of planningsdienst van een gemeente of stad, een provincie, het Vlaamse Gewest of in het buitenland – kan je een carrière uitbouwen. Binnen dit brede werkveld lopen de opdrachten voor een landschaps- en tuinarchitect uiteen van private tuinen, bedrijfsgroen, speelterreinen, recreatiedomeinen tot stadsparken, begraafplaatsen en pleinen of het plannen van het toekomstige landschap. Als landschaps- en tuinarchitect word je bij deze projecten ingeschakeld om ontwerpopgaves te definiëren, te ontwerpen, de plannen uitvoeringsklaar te maken of om als projectleider de uitvoering ervan in goede banen te leiden. Je kan ingezet worden als expert in vergunningenbeleid, om groenplannen, beheerplannen, ruimtelijke uitvoerings- en structuurplannen op te maken. Een hedendaags landschaps- en tuinarchitect maakt daarbij meer en meer deel uit van een team van specialisten.

Na de opleiding kan je binnen onze School of Arts de unieke opleiding bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling volgen. Deze opleiding focust zich op het landschap en op de manier waarop het door ruimtelijk ontwerp kan worden ontwikkeld. Deze eenjarige opleiding vormt competente professionals die beschikken over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en op basis hiervan creatieve én gemotiveerde inrichtingsvoorstellen te doen.
Je kan ook kiezen om – al dan niet na het volgen van een schakelprogramma – je verder te bekwamen in een aanverwante masteropleiding zoals stedenbouw en ruimtelijke planning, erfgoedstudies (monumenten- en landschapszorg) of landschapsarchitectuur in binnen- of buitenland.

docenten