Klassieke muziek

Bachelor en master in de muziek > uitvoerende muziek > klassieke muziek

In 1928 was George Gershwin op bezoek bij Alban Berg. Als goede gastheer had Berg een strijkkwartet geregeld om zijn Lyrische Suite voor te spelen. Gerhswin was echter zodanig onder de indruk dat hij na de uitvoering niet meer aan de piano durfde gaan zitten. Wat konden zijn Tin-Pan-Alleydeuntjes nu betekenen tegen zoveel doorleefd Weens strijkgeweld? “Meneer Gershwin, muziek is muziek,” sprak Berg hem geruststellend toe.

Een barokke kerksonate op historische viool of improvisaties voor laptop en zingende zaag, ook in het Gentse conservatorium doen we niet aan hokjesdenken. Binnen onze opleiding Klassieke Muziek stellen we een professioneel en integer muzikantschap voorop, waarbij je persoonlijkheid steeds richtinggevend blijft. Ambachtelijke en intellectuele vorming gaan daarom noodzakelijkerwijs hand in hand. Naast een volmaakte technische beheersing
van het instrument streven we naar een gedegen theoretische en culturele deskundigheid, grondige kennis inzake uitvoeringspraktijk en een kritische houding tegenover heersende opvattingen.

Curriculum

Het zwaartepunt bevindt zich vanzelfsprekend bij het individueel instrumentonderricht. Onze docenten, die zelf toonaangevende muzikanten zijn, maken je daarbij graag deelgenoot van hun kennis en ervaring. Ook het samen musiceren is van groot belang en gebeurt op vele manieren: als onderdeel van een kamermuzikale groep, een koor, een orkest of een ensemble bij muziektheatrale producties. De broodnodige podiumervaring verwerf je op toonmomenten, openbare proeven en concerten, niet allen in onze eigen MIRYconcertzaal, maar ook daarbuiten.

In een academische bachelor mag een breed theoretisch pakket niet ontbreken. Solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer vormen de basis, aangevuld met noodzakelijke kennis van muziekgeschiedenis en partituuranalyse om tot stilistisch onderbouwde uitvoeringen te komen. Muziekpsychologie en filosofie verankeren die arbeid vervolgens in een ruimer maatschappelijk kader. Auditiepraktijk, cultuurmanagement en inzicht in de juridische aspecten van het vak bereiden je dan weer voor op het werkveld.

Conservatoriumleven

Eerlijk is eerlijk. Intense zelfstudie vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Maar een opleiding Klassiek Muziek hoeft beslist niet uitsluitend uit hard labeur te bestaan. Groeien als muzikant is groeien als mens. Studeren en leven liggen dan ook in elkaars verlengde. Nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe invloeden... een studie aan het conservatorium behelst meer dan noten alleen. In een cultuurstad als Gent is het sowieso moeilijk zich lang te vervelen. Elke dag is er een rijk aanbod aan concerten, tentoonstellingen, filmvertoningen, lezingen en toneel. Een goed gevulde agenda dus, waar onze school overigens niet weinig aan bijdraagt. Reken daar ten slotte nog de nabijheid van andere kunstdisciplines binnen KASK & Conservatorium bij en je begrijpt dat het Gentse conservatorium een meer dan inspirerende plek is.

docenten