Installatie

Bachelor in de beeldende kunsten > vrije kunsten > installatie

De installatie bekleedt sinds de jaren '70 een prominente plaats binnen de beeldende kunsten. In een installatie zijn alle media inzetbaar en zijn de tegenstellingen en de mogelijkheden van de omgeving van belang. Binnen de moderniteit groeide er een interesse bij kunstenaars naar een artistieke praktijk als een soort (tijdelijk) ondernemerschap door het opzetten van een avontuurlijke ruimte binnen een grotere context. Hun motieven duidden op een bevraging van het objectmatige in de kunst en wilden eveneens aansluiten bij een discours over een specifieke ruimte voor de kunst.

De installatie is niet noodzakelijk een grootschalige onderneming maar vooral een manier van werken die zich niet aan één of ander medium bindt en gevoelig is aan de verhouding tussen beeld en omgeving. Het kunstwerk wordt zo mogelijks ‘site-specific’, de plaats waar het kunstwerk wordt getoond of de manier waarop het werk getoond wordt, draagt bij aan de betekenis van het werk. Iedere kunstenaar geeft aan deze notie van ruimelijkheid en ‘site-specific’ een eigen invulling. Bovendien is deze praktijk op momenten verbonden met de publieke ruimte, want de kunstenaar houdt zijn werk niet noodzakelijk binnen de grenzen van het atelier of de reguliere tentoonstellingsruimte.

In het traject ‘Installatie’ worden er verschillende media aangereikt. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van de installatie. Dit betekent dat beeldmiddelen zoals object, tekening, tekst, foto, bewegend beeld en het menselijk lichaam kunnen ingezet worden in een mogelijks tijdelijk, plaats-specifiek en ruimtelijk geheel. De productie en de presentatie vallen in de installatie dikwijls samen. Hierdoor wordt de student gestimuleerd om zijn werk regelmatig op te stellen binnen als ook buiten de muren van het atelier. De regelmatige toonmomenten geeft de student de kans om zijn visie te toetsen en terug te koppelen op nieuwe ontwikkelingen en een individueel parcours. Door middel van individuele begeleiding en groepsbesprekingen verscherpt de student zijn intenties en leert hij zijn inzichten en vaardigheden in de ontwikkeling van de installatie te verdiepen. In de begeleiding ligt de nadruk op het kritisch vermogen in de omgang en het gebruik van de beeldmiddelen.

In het atelier beschikt de student over een kleine werkplek of studieruimte, het atelier is verder opgedeeld in verschillende technische werkplaatsen (hout, metaal, digitaal,...) en een centrale opstelruimte. In het atelier wordt de student begeleid door een divers team van docenten en gastprofessoren die elk vanuit de eigen praktijk diverse beeldmiddelen, aspecten en visies aanbrengen omtrent installaties.

docenten