Illustratie

Bachelor en master in de beeldende kunsten > grafisch ontwerp > illustratie

De praktijk van het illustreren wordt vanuit verschillende domeinen benaderd waarbij de student gestimuleerd wordt om deze input te integreren in een individuele artistieke praktijk met eigen profiel en oriëntatie in het werkveld van de grafische kunsten.

Dit vakgebied neemt als basis een brede opvatting van de grafische beeldende narrativiteit en richt zich op het ontwikkelen van technieken, onderzoek- en werkmethodes binnen de ruime cluster van woord, beeld en verhaal. De praktijk van het illustreren dient de tekst of inhoud waartoe het in relatie staat en het publicatiemedium waarin het wordt opgenomen, te verrijken en te voorzien van een beeldend discours.

‘Illustratie’ richt zich naar de student die thuis is in het spel van onderzoeken, afstemmen en afwijken, en die de specifieke voorwaarden van elke vooropgestelde publicatievorm (illustratie, graphic novel, prentenboek, fotoroman, strips, houtsnederoman, narratieve series, strips, visuele poëzie, Infografiek, illustratie binnen digitale applicaties enz...) ook artistiek kan beantwoorden.

De student bouwt artistieke en communicatieve vaardigheden uit en wordt gestimuleerd de ingesteldheid te hebben van de onderzoekende auteur die zijn illustraties kan verrijken vanuit een uiterst creatieve betrokkenheid. Zodoende plaatst hij zijn eigen illustratiepraktijk in verhouding tot literatuur en evolueert naar een eigenzinnige artistieke creatie als een vorm van schrijver- of auteurschap. De student leert zijn werk te analyseren en situeren binnen een ruimere grafische context.

docenten