Fotografie

Bachelor en master in de beeldende kunsten > fotografie

Sinds haar ontstaan heeft fotografie het beeld van de wereld mee gecreëerd. De afstudeerrichting fotografie in Gent is doordrongen van het besef van die ‘wereldse’ rol van de discipline. Dat besef bepaalt het wezen van de opleiding, waarvan de renommé groot is, zowel in het professionele veld als in de wereld van de fotografie als kunstvorm.

Onze opleiding onderscheidt zich van andere door een bijzonder intensieve, individuele begeleiding. Jonge fotografen worden hier begeleid naar een autonoom inzicht in wat fotografie is. Eerst werk je vooral aan open opdrachten die helpen om eigen beelden en ideeën te creëren. Verschillende docenten gaan met je in gesprek over de uitdagingen die je als beginnend fotograaf voor jezelf formuleert. Dat proces loopt over twee sporen: je werkt vanuit een persoonlijke vraagstelling naar een vorm, en je eigent je een documentair onderzoekende methode toe. Elke student verkent en onderzoekt deze twee sporen intensief. Dat gebeurt in dialoog met docenten die elk hun eigen visie op fotografie hebben of als maker in het werkveld staan, en voor wie het atelier ook als ontmoetingsplek fungeert. Terwijl je die dialoog met hen aangaat, verken je ook de technische mogelijkheden van fotografie, zowel digitaal als analoog, gaande van kleinbeeld tot technische camera’s. Onze technische permanentie en uitleendienst zorgt daarbij voor materiële ondersteuning.

Naarmate de opleiding vordert, fotografeer je meer vanuit eigen denkprocessen. De technische kant van fotografie is voor ons geen doel op zich, wel vormt ze een noodzakelijke onderbouw voor iedereen die de beelden die hij maakt, gericht wil sturen. Ideeën over fotografie moeten kunnen resoneren in vormen, en andersom. Wie bij ons aan fotografie begint, denkt niet enkel aan het beeld zelf, maar ook over de mogelijke contexten waarin dat beeld zal worden bekeken.

In de bachelorjaren leer je je werk tentoonstellen, en kan wie dat wil ook al een publicatie maken. Eenmaal de bachelor is afgewerkt, is er de mogelijkheid om een master aan te vatten, waarin je je ambities als fotograaf scherpstelt in een eigen artistiek project. Sommigen dagen in die master de geijkte opvattingen over fotografie grondig uit, voor hen primeert een conceptuele, strikt artistieke omgang met het medium. Anderen overtuigen de buitenwereld met documentair werk dat tot stand komt na een intensief en lang creatieproces. Hoewel dit geen doel op zich is, komt het werk van onze studenten vaak al tijdens de studiejaren in het kunstcircuit of in de gedrukte pers terecht.

Eens ze zijn afgestudeerd, bouwen onze studenten een oeuvre als kunstenaar uit, anderen gaan aan het werk in de gedrukte pers of als zelfstandig fotograaf met een eigen studio. Het zeer grote aantal afgestudeerden met naam en faam getuigt van de volgehouden kwaliteit van deze afstudeerrichting. Wij leiden auteurs op, mensen die iets te vertellen hebben met de beelden die ze maken.

De opleiding overtuigt eveneens door de indrukwekkende lichting makers die zij al voortbracht: Dirk Braeckman, Carl De Keyzer, Jan Kempenaers, Mekhitar Garabedian, Katrien Vermeire, Nick Hannes, Michiel Hendryckx, Johan Jacobs… Ook de meest recent afgestudeerde generaties leverden tal van excellente jonge fotografen af: Bieke Depoorter, Zaza Bertrand, An-Sofie Kesteleyn, Sanne De Wilde, Max Pinckers etc. Pinckers werkt vandaag als onderzoeker en lesgever aan KASK en zijn voormalige studiegenoten komen langs op toonmomenten of nodigen we uit als juryleden, samen met andere sleutelfiguren uit de fotografiewereld.

docenten