European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS)

EPAS is een intensieve opleiding van één jaar in geluid, als zelfstandige artistieke discipline en ook in relatie tot een multi-mediale praktijk. Terwijl er ontelbare cursussen bestaan over de interpretatie van visuele informatie van de middeleeuwse schilderkunst tot de hedendaagse reclame, staat het geluid als studiegebied nog in zijn kinderschoenen. Hoewel academische studies vooral de theoretische en conceptuele aspecten van de audio-productie benaderen, blijft men geluid toch meestal als een technisch eerder dan als een esthetisch onderwerp behandelen.

Hieraan wil EPAS een bijdrage leveren: door een praktische opleiding waarin theorie en praktijk constant in wisselwerking staan vanuit een voorgesteld project van de student. De deelnemers zullen in het eerste semester in groep geluid en luisteren niet alleen als een zelfstandige discipline kunnen exploreren maar ook als een discipline in relatie tot de audiovisuele kunsten en media. Dit innovatieve curriculum stelt de ontwikkeling van een creatieve praktijk naast het technisch vak centraal, met research als essentieel onderdeel.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze opleiding een internationale context nodig heeft. Hierdoor heeft de deelnemer de mogelijkheid om in één opleiding in contact te komen met de verscheidenheid van praktijken en onderzoeken in Europa. EPAS werd ontworpen door een consortium van Europese universiteiten, filmscholen, kunstscholen en kunstorganisaties met als belangrijkste doel de deelnemers te vormen tot persoonlijke, creatieve en kritische practici die zich binnen de creatieve industrie profileren door hun deskundigheid en zin voor innovatie en creativiteit.

Eén van de sterke punten van dit postgraduaat is het Europese netwerk van instituten en experten waarin de deelnemers worden opgenomen. Zij zullen de mogelijkheid hebben om hun eigen projecten te ontwikkelen binnen een multiculturele omgeving, die hen in staat zal stellen om fundamentele inzichten te verwerven in de verscheidenheid van het Europese denken en de Europese artistieke praktijk.

EPAS werd ontwikkeld in een een hoogst ambitieuze samenwerking tussen Aalto Universiteit (Finland), Nederlandse Film Academie (Nederlands), ENSATT (Frankrijk), Festival International du Film d'Aubagne (Frankrijk), Filmfestival Gent (België), Universität der Künste Berlin (Duitsland); KASK en Conservatorium / School of Arts Gent (België) en The School of Sound (Verenigd Koninkrijk).

) met steun van het Lifelong Learning Programme of the European Union. Het uiteindelijke studieprogramma wordt ingericht door KASK en Conservatorium / School of Arts Gent (België) en de Nederlandse Film Academie (Nederland). De participanten behalen een certificaat dat uitgereikt en ondertekend wordt door de inrichtende partners van het EPAS-programma. De voertaal van de cursus is Engels.

Organisatie van de cursus

Om de combinatie met werk mogelijk te maken tijdens het postgraduaat, is het eerste semester georganiseerd in 5 modules van 8 of 9 dagen.

Het eerste semester biedt de mogelijkheid om geluid als discipline te exploreren en ontdekken in relatie tot verschillende andere disciplines.  De modules zijn intensieve workshops met gastprofessoren, experten en lesgevers van de verschilllende instituten.

  • Module 1 : On Listening.  (Listening – Experiential sound)
  • Module 2: Transmitting an experience.
  • Module 3:  Sound and space.
  • Module 4: On audiovisual composition.
  • Module 5: Personal research and project.

De modules van het eerste semester vinden plaats in Gent. Enkel de tweede module wordt georganiseerd in Amsterdam.
Tijdens het tweede semester werken de deelnemers in één van de partnerinstituten om hun EPAS project te ontwikkelen en af te werken.
De voertaal van de cursus is Engels.

 Module

STPTN

SEM

 On listening

 3

 1

 Transmitting an experience through sound

 3

 1

 Sound and space

 3

 1

 On audiovisual composition

 3

 1

 Personal work

 6

 1

 Communication and dessimination of the EPAS project

 3

 1

 Final EPAS project

 12

 2

 

 33

 

Contact

Martine Huvenne

docenten