Beeldhouwkunst

Bachelor en master in de beeldende kunsten > vrije kunsten > beeldhouwkunst

In het beeldhouwatelier wordt diepgaand onderzoek gedaan naar de ‘autonome sculptuur’.

De eigenheid van de sculptuur ligt in het fysieke object, dat vormt de basis voor de artistieke praktijk. Die praktijk is voor elke student verschillend, aangezien we de artistieke persoonlijkheid als uitgangspunt nemen voor het ontwikkelen van individuele artistieke expressie. We moedigen aan om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een persoonlijke benadering van de hedendaagse sculptuur. Deze zoektocht onderneemt de student in permanent overleg met de docenten en ondersteund door de theorielessen waarin de geschiedenis en theorie van de sculptuur centraal staat.

Ook bieden we een hele waaier aan technieken en vormstudie zodat verschillende vaardigheden tot een grote artistieke vrijheid kunnen leiden. De bachelor-studenten volgen een verplicht aantal basistechnieken die klassikaal worden aangeleerd. Het gaat in de eerste plaats om mouleren en afgieten in plaaster, en steenkappen waarvoor we jaarlijks naar Carrara (IT) gaan.

Daarnaast is er een aanbod van verschillende technieken die de studenten kiezen in functie van het artistieke werk waarmee ze bezig zijn. Dit zijn mouleren met rubbers, kunststoffen, terracotta, hout, lassen en metaalconstructie.

Gedurende de volledige bacheloropleiding wordt er ook aan vormstudie gedaan. Daarvoor wordt er gemodelleerd naar levend model, en worden er oefeningen gedaan naar het plaatsen van sculpturale objecten in de ruimte.

Alle docenten die in het traject beeldhouwkunst lesgeven, zijn zelf artistiek actief. Sommigen doen aan onze school of arts ook onderzoek. Elk op hun manier positioneren ze zich binnen de hedendaagse beeldhouwkunst. Binnen het atelier ontstaat zo een veelheid aan invalshoeken van het medium, een brede waaier aan visies, die constant ter discussie wordt gesteld. Alle docenten hebben een technische specialiteit die zij aan de studenten kunnen aanleren. Voor gespecialiseerde technieken wordt soms buitenshuis gewerkt.

Het studietraject richt zich op toekomstige kunstenaars, die bij het afronden van het traject een eigen artistieke praktijk kunnen starten. Afgestudeerden beschikken over een brede waaier aan basistechnieken en kunnen ook terecht in musea, als kunstenaars-assistent, in de decor-, standen- en tentoonstellingsbouw en in gespecialiseerde ateliers (gieterijen, steenkapateliers, restauratie).

Na het beëindigen van een bijkomende pedagogische opleiding komen sommige alumni ook in het onderwijs terecht.

docenten