Menu

Bachelor in de Interieurvormgeving via afstandsonderwijs

Naast de opleiding interieurvormgeving in contactonderwijs, bestaat de mogelijkheid het bachelor programma in afstandsonderwijs te volgen. Dit flexibel studietraject richt zich op volwassenen die een studie willen combineren met een job en/of een gezin of die zich willen bijscholen of zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt. Ook studenten die het omwille van bijzondere omstandigheden (zoals topsport, specifieke sociale omstandigheden, functiebeperkingen,…) moeilijker hebben om het contactonderwijs te volgen, komen in aanmerking. Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Het modeltraject in afstandsonderwijs omvat vier jaren van 45 studiepunten. Het biedt de opleidingsonderdelen van de bachelor in interieurvormgeving aan in alternatieve onderwijs- en examenvormen. Studeren in afstandsonderwijs houdt bij ons in dat je zelfstandig studeert met persoonlijke begeleiding en vaste wekelijkse contactmomenten. Dit laat je toe om op eigen tempo en op een flexibele manier je studietraject te doorlopen.

In de online leeromgeving tref je alle informatie aan die je nodig hebt om je de stof zelfstandig eigen te maken. Er zijn leerpaden ontwikkeld die je doorheen de leerstof en oefeningen gidsen. Voor elk opleidingsonderdeel zijn contactmomenten met de docenten gepland. Deze momenten vinden plaats op vrijdagnamiddag van 14:00 tot 18:30. Tijdens die momenten word je professioneel begeleid in het ontwerpproces. De inschrijvingsprocedure voor deze opleiding start met een intakegesprek.

Lees meer in de brochure of contacteer afstandsonderwijs@hogent.be voor meer informatie over interieurvormgeving in afstandsonderwijs.