Menu

Financieel

Inschrijvingsgeld

Onderstaande tarieven gelden voor de initiële bachelor-en masteropleidingen voor het academiejaar 2020-2021:

Niet-beursstudenten

 • vast gedeelte: € 245
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 11,70
 • modeltraject 60 studiepunten: € 947,20

Beursstudenten

 • vast gedeelte: € 111,90
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 0
 • modeltraject 60 studiepunten: € 111,90

Bijna-beursstudenten

 • vast gedeelte: € 245
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 4,30
 • modeltraject 60 studiepunten: € 503,20

Niet-EER-studenten

Voor de academisch gerichte opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek dienen sommige studenten buiten de Europese Economische Ruimte een toeslag te betalen.  Dit op basis van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs van Vlaanderen.

 • vast gedeelte: € 735,60
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 35,10
 • modeltraject 60 studiepunten: € 2841,60

Studenten die worden vrijgesteld van het verhoogd inschrijvingsgeld voor Niet EER studenten.

Beurzen voor Niet-EER-studenten: De School of Arts voorziet een eigen beurzensysteem voor niet-EER-studenten binnen de opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek. Jaarlijks worden er beurzen toegekend ten bedrage van het verhoogd inschrijvingsgeld voor niet-EER-studenten (zie bovenstaande bedragen).  Beurzen kunnen toegekend worden aan studenten binnen een schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en masterprogramma. Meer informatie

Voortgezette opleidingen

 • Master na Master Hedendaagse Muziek: €2000
 • Bachelor na Bachelor Landschapsontwikkeling: €1894
 • Postgraduaat Curatorial Studies: €2950
 • European Postgraduate of Arts in Sound: €6000
 • Postgraduaat Digital storytelling: €2950
 • Postgraduaat Music Performance Practice: €3000
 • Postgraduaat Soloist Classical Music: €3000

Bijzondere studiekosten academiejaar 2020-2021

Naast het standaard studiegeld dien je als student  aan KASK & Conservatorium ook de bijzondere studiekosten, ook wel ateliergeld of studiogeld genoemd, te betalen.
Deze kosten zijn verbonden met specifieke gebruiks- en verbruikskosten voor studenten.  Enkele voorbeelden:

 • cursussen en fotokopieën, waaronder extra opdrachten en oefeningen, toelichting bij opdrachten, tekstfragmenten, partituren, plannen, examens enz.
 • basis gebruiks- en verbruiksmiddelen in ateliers
 • afvalverwerking van specifiek ateliergebonden activiteiten (gips, metaal, hout, producten analoge fotografie, …)
 • gezamenlijke studie-uitstappen
 • aankoop, beheer, onderhoud en herstelling van ontlenings- en gebruiksapparatuur, inclusief instrumenten, voor studenten in de lokalen, ateliers en in de diverse uitleendiensten
 • gezamenlijke kosten bij projecten en tijdens de projectweek

Berekening

De berekening verloopt individueel op basis van de opleiding/traject, het aantal opgenomen studiepunten en de verhouding van praktijkgebonden studiepunten tot het totaal. Bovendien verschilt de berekeningswijze tussen de bachelor- en de master-opleidingen. De schema’s zijn opgenomen in het onderwijs- en examenreglement, o.a. terug te vinden op de website.

Aanrekening

Kort na (her)inschrijving krijg je een voorlopige aanrekening in je HOGENT-mailbox. Gelieve deze te betalen met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Uitzonderlijke regeling voor het academiejaar 2020-2021 ten gevolge van de Covid19-crisis

Bij inschrijving zal slechts een eerste deel aangerekend worden. De fysieke organisatie van de onderwijsactiviteiten en de beschikbaarheid van werk- en studiemogelijkheden zullen mogelijk beperkter zijn ten gevolge van de Covid19-crisis. In dit pakket zitten o.m. de cursussen en de educatieve software die via Academic Software verdeeld wordt.

Op het einde van het eerste semester zal er een tweede aanrekening volgen die rekening zal houden met de eventuele verdere gevolgen van de crisis op het academiejaar 2020-2021. De som van de eerste en de tweede aanrekening zal niet meer bedragen dan de maximale bijdrage.

Indien door toedoen van de Covid19-crisis de bijzondere studiekosten lager bedragen dan de aanrekende sommen, dan wordt het niet-besteedde geld verhoudingsgewijs terugbetaald op het einde van het academiejaar.

Bekijk hier de tabel met de verdeling van de bedragen per opleiding.

Terugbetaling bij uitschrijving

Bij uitschrijving wordt een deel van het reeds betaalde atelier- of studiogeld terugbetaald worden, afhankelijk van het tijdstip van uitschrijving.

Raming studiekosten

Om een idee te hebben van de persoonlijke kosten buiten het inschrijvings- en atelier- en studiogeld raadpleeg je best de studiefiches. Per opleidingsonderdeel vind je onder de rubriek studiekosten een raming van de kosten voor het vak. Als je alle bedragen van de vakken van een bepaald studiejaar samentelt, krijg je een idee van de kosten.

Financiële hulp

Voor vragen in verband met financiële hulp neem je best contact op met de dienst studentenvoorzieningen (STUVO).