Menu

Beurzen & oproepen

Erasmusbeurs

Het Erasmus programma voorziet Erasmusbeurzen voor studie en/of stage in het buitenland. Je kan in je studentencarrière één keer aanspraak maken op een studiebeurs en één keer op een stagebeurs. De beursbedragen variëren jaarlijks maar schommelen rond 300 Euro per maand. Het aantal beurzen is beperkt. Informeer je dus goed over de procedure om een Erasmusaanvraag in te dienen als je er aanspraak op wil maken.

VLIR-UOS reisbeurs

Voor wie in het kader van zijn/haar stage of bachelor-/masterproef naar een ontwikkelingsland wil reizen, zijn er de reisbeurzen van VLIR-UOS. Elk jaar is er een nieuwe oproep en kan je je aanvraag en dossier indienen. Deze reisbeurzen van 1000 euro zijn beperkt in aantal. Een Hogent selectiecommissie kent de beurzen toe op basis van een aantal selectiecriteria. Hier vind je meer info over de VLIR-UOS reisbeurzen. Als je met concrete plannen zit, neem je best contact op met de dienst internationalisering.

Erasmus Belgica

Niet echt buitenland, maar toch: sinds 2004-2005 kan je ook een deel van je studie afwerken in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap (mits een bilateraal akkoord). Dit initiatief van het Prins Filipfonds wil hiermee de communicatie en uitwisseling tussen de Belgische Gemeenschappen stimuleren.

Naar het buitenland tijdens je studies

Het kunstenveld strekt zich vanzelfsprekend over stads-, land- en zelfs continentale grenzen uit. Internationale ervaring opdoen binnen je studieprogramma is dan ook een belangrijk aspect van je opleiding. KASK & Conservatorium heeft doorheen de tijd een uitgelezen internationaal netwerk ontwikkeld met partnerinstellingen en organisaties die je helpen je te oriënteren in je artistieke parcours.

Gedurende je opleiding kan je gedurende een semester of een volledig academiejaar in het buitenland gaan studeren. De eenvoudigste en meest toegankelijke manier om dit te doen is binnen het kader van het Erasmus+ studieprogramma. Als student kan je kiezen uit een lijst van partnerinstellingen waarmee de school een overeenkomst heeft. Daarnaast hebben we een aantal bilaterale akkoorden met instituten buiten Europa. Behalve om te studeren, kan je ook naar het buitenland trekken voor je stage of je Bachelor- of Masterproef.