Menu
Vincent Meessen, ©MRAC

Vincent Meessen, ©MRAC

Kelly Schacht & Annika Eriksson, foto: Laurent Fobe

Kelly Schacht & Annika Eriksson, foto: Laurent Fobe

Annika Erikson, foto: Yana Foqué

Jean-Bernard Koeman, foto: Laurent Fobe

Jean-Bernard Koeman, foto: Laurent Fobe

Jean-Bernard Koeman, foto: Laurent Fobe

Jean-Bernard Koeman, foto: Laurent Fobe

KIOSK

KIOSK neemt een specifieke positie in binnen het Vlaamse kunstenlandschap. Als ruimte voor actuele kunst situeert het zich in het segment tussen grote, museale en institutionele tentoonstellingsruimtes enerzijds, en de kleinere experimentele ruimtes anderzijds. KIOSK startte zijn activiteiten in 2006 in een klein, glazen paviljoen. Die tijdelijke locatie werd in februari 2010 ingeruild voor een nieuwe expositieruimte in het voormalig anatomisch theater van het gerestaureerde Instituut Cloquet op de Bijlokesite.

KIOSK beoogt een procesmatige en monografische aanpak, zij het dan hoofdzakelijk in de vorm van dubbeltentoonstellingen. Met dit dialogisch model tracht KIOSK de dynamiek binnen het creatieproces aan de oppervlakte te brengen en mee vorm te geven aan een breder referentiekader waarbinnen het werk van de kunstenaar begrepen kan worden. Dit is een positie die inherent is aan de pedagogische context waarbinnen KIOSK haar werking ontplooit.
KIOSK is een initiatief van Kunstensite vzw en de School of Arts van de Hogeschool Gent. De werking van KIOSK wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid. KIOSK krijgt bijkomende steun van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen.

De pers over KIOSK:

Cobra.be, KIOSK, Een nieuwe kunstplek in Gent, 22.02.2010 
Metropolism M, Thea Djordjadze; Symbols of domesticity, 2011 
Magentamagazine, Canadians in Europe: Derek Sullivan, Robert Waters, Gwen MacGregor & Sandra Rechico, 07.07.2011
Cobra.be, ONGESCHONDEN SCHOONHEID, 9.12.2010 
De Standaard, Kiosk is half museum, half experiment, 22.02.2010 
De Standaard, De wereld als schouwtoneel, 22.03.2013 
Utopia Parkway, Improvise and overcome: Jan De Cock’s open invitation in wood veneer at KIOSK (Ghent), 23.04.11
Contemporary Art Daily on KIOSK 
Daily Serving, Interactions Between Representations of History, 26.01.2012
VOBK, Interview met Wim Waelput