agenda & nieuws

Sylvie Van Damme aangesteld als expert Vlaamse Bouwmeester (25.01.17)

Sylvie Van Damme, docente landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling, maakt deel uit van de Expertengroep van de Vlaamse Bouwmeester. 

De expertengroep zal Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en zijn team bijstaan bij de strategische visievorming, zal functioneren als kwaliteitskamer en klankbord en bijdragen tot de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap. Uit het zeventigtal kandidaten werden uiteindelijk vier deskundigen met uiteenlopende profielen weerhouden: ingenieur-architect André Loeckx, architect en stedenbouwkundige Els Nulens, geograaf en stedenbouwkundige Sylvie Van Damme en filosoof Bart Verschaffel. De deskundigen zullen Bouwmeester Leo Van Broeck bijstaan tot medio 2020 en tevens de overgang maken naar een volgend bouwmeestermandaat. De leden van de expertengroep zijn dan ook aangesteld tot en met 30 juni 2021.

nieuws

archief