agenda & nieuws

Heren Loebas wint Henry Van de Velde Award graphic and communication (27.11.19)

Heren Loebas, de creatieve studio van alumnus grafisch ontwerp Peter Vandesijpe, is één van de drie winnaars in de categorie "graphic & communication" met hun campagne B401 Bruggenbouwers voor de dienst Stedelijke Vernieuwing van Stad Gent.

De Henry van de Velde Awards worden uitgereikt door Flanders DC en zijn de belangrijkste designprijzen in België. Op 22 januari 2020 volgt de officiële prijsuitreiking. Aansluitend kan je de tentoonstelling in BOZAR bezoeken van 23 januari tot en met 29 maart 2020 waar het project wordt gepresenteerd. Heren Loebas maakt daarbovenop nog kans om ook de publieksprijs in de wacht slepen. Hiervoor kan iedereen zijn stem uitbrengen via https://www.henryvandevelde.be/editie/editie-2020.

Het project Bruggenbouwers

Het project B401 Bruggenbouwers vindt zijn oorsprong bij het viaduct B401 in Gent, ook wel de fly-over genoemd. Het verbindt verschillende autosnelwegen met de stadsring en voert het auto-verkeer tot in het hart van de Gentse binnenstad. Een toestand die niet meer van deze tijd is. Dit zowel op vlak van mobiliteit, maar ook van ecologie en de leefbaarheid in de stad. Gedurende een jaar doorliep Stad Gent een traject met het studieteam van Tractebel en van 51N4E om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor deze locatie. Niet zomaar een dras-tische verandering, maar wel een meerjarenplan waarin de aanwezigheid van het viaduct stilaan afgebouwd wordt en de mobiliteit er rond in nieuwe banen geleid wordt. Voor een stad als Gent is het belangrijk dat haar inwoners voldoende geïnformeerd en betrokken worden bij zo’n proces, zo-dat het resultaat ook breed gedragen wordt. Om die reden werden de Bruggenbouwers in het leven geroepen: 14 Gentenaars, authen-tieke mensen met een visie, die hun toekomstbeeld voor het viaduct delen. Belangrijk was om met deze campagne zoveel mogelijk mensen uit verschillende lagen van de bevolking aan te spreken en hen te betrekken in dit traject. Daarom werd deze boodschap verspreid gedurende verschillende momenten en door gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen. De portretten van de Bruggenbouwers werden als kunstobjecten metershoog aangebracht op de peilers van het viaduct, er werd een Bruggenbouwers-weekend georganiseerd (om

inwoners van de stad te betrekken in het proces, met behulp van panelgesprekken, wandelin-gen, workshops, etc.), er werden korte video’s gemaakt waarin de Bruggenbouwers hun toe-komstplannen uit de doeken doen, alsook een video van het totale traject dat gedurende een jaar is afgelegd, posters werden verspreid, een Facebook-pagina werd opgezet, alsook een website waarop mensen de mogelijkheid hadden om hun toekomstbeelden te delen.

nieuws

archief