agenda & nieuws

Clara Vankerschaver publiceert in Design & Nature, a partnership. (04.12.19)

Artistiek onderzoeker Clara Vankerschaver schreef met Sustained observation and processes of growth een tekst over de ontwerppraktijk in tijden van ecologische onrust. Vanuit haar praktijk als textielontwerper waarbij zij ook zelf grondstoffen teelt, verkent ze het – dikwijls problematische begrip – groei. Het ontwerpen én vervaardigen van objecten wordt in deze tekst belicht als een in wezen dialogisch proces waarbij belichaamde kennis, een cyclisch tijdsverloop, kijken, volhouden én onder woorden brengen fundamentele aspecten zijn van een ontwerppraktijk bewust van de eigen, hedendaagse context als gevoed door een historisch besef.

Deze tekst werd als hoofdstuk opgenomen: Design & Nature, a partnership. ed. K. Fletcher, Routledge, 2019

nieuws

archief