Menu

agenda

afgelopen evenementen

agenda & nieuws

14.02—12.04.20    Phillipe Van Snick - Territorium KIOSK expo

In het voorjaar 2016 werd Philippe Van Snick (1946-2019) samen met vier andere kunstenaars weerhouden om een voorstel te doen voor de invulling van het Belgische paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië 2017. Het projectvoorstel Territorium putte uit Van Snicks rijke visuele beeldtaal en speelde nadrukkelijk in op de architectuur van het paviljoen. Het voorstel omvatte een staalkaart van Van Snicks praktijk met zijn kenmerkende systematische kleur- en vormprincipes en zijn gereduceerde, abstracte beeldtaal. Het werd uiteindelijk niet weerhouden als Belgische inzending voor de biënnale. Voor de kunstenaar vormde het project een mijlpaal in de recente ontwikkeling van zijn oeuvre. Hij aanvaardde dan ook het aanbod om het project alsnog uit te voeren en in KIOSK te presenteren. Van Snick wou voor de realisatie graag samenwerken met studenten van het KASK / School of Arts. Ondanks het recente overlijden van de kunstenaar zal het project in nauwe samenwerking met de erfgenamen van de kunstenaars worden verdergezet. De gedetailleerde ontwerpen die de kunstenaar naliet en de opgebouwde kennis van eerdere realisaties vormen hierbij de basis.

ma – vr: 14:00 – 18:00
za – zo: 11:00 – 18:00

  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 GENT, Gratis