Menu

agenda & nieuws

20.12.18—14:00    Open Einde: Kintsugi met woorden - Samen lezen en workshop filosoferen Campus Bijloke - Zwarte Zaal workshop

Kintsugi is een Japanse kunstvorm voor herstellingen van porselein of keramiek. Doorgaans proberen we scherven zo onzichtbaar mogelijk te lijmen. Bij kintsugi gebeurt net het omgekeerde: de scherven worden met een goud- of zilverkleurige pasta erg zichtbaar weer aan elkaar gelijmd en vormen op die manier een eenvoudige maar mooie decoratie.

Op die manier worden de breuk en reparatie een onderdeel van de geschiedenis van een object, de breuk wordt niet langer verhuld maar maakt de essentie uit van de schoonheid.

Open Einde, Vorming+ en Studium Generale organiseren een middag waarbij filosofie, literatuur en poëzie worden benaderd als kintsugi, als een manier waarbij vanuit de schoonheid van de woorden wordt gezocht naar een beter begrijpen van de breuken, het verlies en de rouw die ze beschrijven.

14.00u-15.00u: “Filosoferen is leren te sterven.” - Eva Rousselle

Filosofische workshop over dood, afscheid en troost.

Hoe kunnen we ons verhouden tot verlieservaringen, in het bijzonder de dood? Montaigne stelde dat wie leert te sterven, ook leert te leven. Volgens hem kwam het er dan ook op aan met de dood vertrouwd te geraken, bv. door er dicht bij te komen en ze niet uit te bannen. Ook filosofen als Nussbaum en Kierkegaard nodigen ons uit om de angst, tragiek en kwetsbaarheid van onze menselijkheid te omarmen. De stoïcijn Epictetus stelt dan weer dat waar wij zijn, de dood niet is, en waar de dood is, wij niet zijn. Tijdens deze workshop laten we ons door verschillende filosofen inspireren om beter te sterven. We doen ook enkele reflectie-oefeningen

15.15u – 15.30u: “Literatuur als een spiegeling van rouw.” - Sofie Vandamme

Bladeren door verhalen over verlies.

Er bestaan nogal wat psychologisch en medische theorieën die rouw willen begrijpen als een proces waarin een tijdelijk life-event ‘overwonnen’ moet worden of een verlies ‘geplaatst’ zodat we weer ‘verder kunnen’. Denk bijvoorbeeld aan de overbekende fazen van rouw van Kubler-Ross.

Dergelijke benadering van rouw kan houvast bieden maar doet onrecht aan de complexiteit van de verlieservaring en neigt ertoe de rouwenden in vakjes te plaatsen. In deze reflectie over rouw in autobiografische en literaire verhalen - de zogenaamde mortuaire literatuur - staan we stil bij wat verlies en rouw zou kunnen zijn. Door samen te bladeren in de literatuur komen we wellicht tot een minder grijpbaar maar misschien beter begrijpbaar begrip van rouw.

15.30u-16.30u: SamenLezen van literatuur over rouw

SamenLezen is geen leesgroep als een ander! Iemand leest hardop een verhaal voor en pauzeert doorheen de tekst. Het is in die pauzes dat we met elkaar in gesprek gaan over onze leesbeleving. Wat springt eruit, wat raakt je, welke beelden komen bij je op? Welke woorden werken en welke zinnen zijn onweerstaanbaar? De tekst fungeert als spiegel voor eigen gedachten en gevoelens. Door die met elkaar te delen verrijk je je lezing van het verhaal. Samen lezen is verbindend en plezierig, je ontmoet nieuwe inzichten en proeft van rijke verhalen.

16.30u- 17u: PAUZE

17.00u- 18.00u: SamenLezen van poëzie van Paul Demets en auteursontmoeting.

SamenLezen is een lees-en gespreksvorm, ontwikkeld door The Reader Organisation. Iemand leest voor, de rest luistert en reageert. Zo simpel is het. Tijdens deze bijzondere SamenLezen poëzie lezen we samen gedichten van plattelandsdichter en docent Paul Demets.

We gaan met elkaar in gesprek over onze leesbeleving. De gedichten fungeren als spiegel voor eigen gedachten en gevoelens. Door die met elkaar te delen verrijk je je lezing van deze poëzie. Vervolgens gaan we in gesprek met de auteur.

18.00u -18 30: “De hazenklager” Performance over verlies. - Paul Demets.

Paul Demets brengt een hommage aan Joseph Beuys, meer bepaald met een verwijzing naar zijn performance Wie man einem toten Hasen die Bilder erklärt (1965), een knipoog naar zijn gedaante als didacticus én een ritueel in verband met het levenseinde.

  • Onderzoeksgroep Open Einde i.s.m. Vorming-plus Eeklo en Studium Generale
  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, gratis